ยางซิลิโคนทนความร้อนสูง High Heat Resistance Silicone Rubber


ยางซิลิโคนทนความร้อนสูง High Heat Resistance Silicone Rubber
รายละเอียด Description

โดยปกติแล้วยางทุกประเภท จะมีอายุการใช้งานต่ออุณหภูมิที่แตกต่างกันไป ยางบางประเภทไม่สามารถทนต่อ
อุณหภูมิที่ร้อนได้ แต่กลับกันยางซิลิโคนเป็นยางที่มีคุณสมบัติที่เด่น ในเรื่องทนต่ออุณหภูมิร้อนที่สูง และทนต่ออุณหภูมิเย็นที่ต่ำได้ดี ซึ่งยางประเภทอื่นๆไม่สามารถทนได้ ยางซิลิโคนเกรดทั่วๆไป ทนต่อความร้อนได้ที่ 220 ํc และความเย็นได้ - 60 ํC ถ้าเป็นเกรดพิเศษของ ยางซิลิโคนทนความร้อนสูง (High Heat Resistance Silicone Rubber) สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ 315 ํc ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอาหาร นำไปทำเป็นซีลตู้อบ

          ประเภท ยางซิลิโคนทนความร้อน (Silicone Rubber High Heat Resistance) เช่น ซีลตู้อบยางซิลิโคน (Silicone Rubber Oven Seals) , ยางฟองน้ำซิลิโคน (Silicone Sponge Rubber) , ยางซิลิโคนโปรไฟล์ (Profile  Silicone Rubber) , แผ่นยางซิลิโคน (Silicone Rubber Sheets) , ยางปะเก็นซิลิโคน (Silicone Gasket Rubber) , ยางซิลิโคนโอริงคอร์ด (O Ring Cord Silicone Rubber)

คุณลักษณะเด่น FEATURES

- ถูกออกแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนทนความร้อนสูง (High Heat Resistance Silicone Rubber)
- สามารถผลิตงานเอกซ์ทรูชั่นได้ดี (Extrusions)
- คุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงดี (Tensile Strength)

รายละเอียดการทดสอบ
Test Details
รหัสคุณสมบัติ
ID Materials
คุณสมบัติ
Materials
มาตราฐาน
Standard
HHR-50
HHR-60
HHR-70
HHR-80
สี :
Color :
ASTM E 1716
NATURAL
Beige
ความถ่วงจำเพาะ :
Specific Gravity :
ASTM D 792
1.13
1.16
1.18
1.34
ความแข็ง :
Hardness :
ASTM D 2240
50
60
70
80
ความต้านทานแรงดึง :
Tensile Strength (MPa) :
ASTM D 412
10.0
10.0
10.0
8.5
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว :
Elongation at Braek :
ASTM D 412
400
250
250
100
ความต้านทานต่อการฉีกขาด : ASTM D 624 "B"
15
13
10
10
Tear Strength (kgf/cm) : ASTM D 624 "C" 29
25
30
24
เปอร์เซ็นต์การคืนตัว :
Compression Set (%) :
ASTM D 395
30
22
29
28
การกระเด้งตัวของยาง :
Rebound Resilience (%) :
JIS K 6255 55
55
50
50
การหดตัวเชิงเส้น :
Linear Shrinkage (%) :
JIS K 6249
4.0
3.9
3.8
2.8
ความต้านทานไฟฟ้า :
Dielectric Strength(KV/mm) :
ASTM D 149 23
23
22
22

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone-rubber-profile
silicone-rubber-seals
Silicone Rubber Sponge
ฟองน้ำยางซิลิโคน
Silicone Rubber Profile
โปรไฟล์ยางซิลิโคน
Silicone Rubber Oven Seals
ซีลตู้อบยางซิลิโคน