ยางซิลิโคนฉนวนไฟฟ้า High Voltage Resistant Silicone Rubber


ยางซิลิโคนฉนวนไฟฟ้า High Voltage Resistant Silicone Rubber
รายละเอียด Description

ยางซิลิโคนโดยทั่วๆไป จะมีความเป็นต้านทานไฟฟ้าที่ดีอยู่แล้ว  อีกทั้งยางซิลิโคนบางเกรด บางชนิด จะมีความ
สามารถต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตรด้วย (Volume Resistivity) ซึ่งมีค่าต่ำถึง 0.004 โอห์มต่อเซนติเมตร (ohm-cm)  มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Strength) เท่ากับ 500 โวลต์ต่อมิล (Volts per mil) และยางชิลิโคนจะเกิดการลุกไหม้ได้ก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิความร้อนเกิน 400 องศาเซลเซียลแล้วเท่านั้น และผลลัพธ์หลังจากการเกิดการลุกไหม้ วัสดุที่เหลือเป็นเถ้าถ่าน จะเป็นสารประกอบซิลิคาซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าแล้วเท่านั้น ดังนั้นจะพบว่า ยางซิลิโคนฉนวนไฟฟ้า (High Voltage Resistant Silicone Rubber) จึงเป็นที่นิยม ใช้เป็นฉนวน สายไฟฟ้า เคเบิลในเครื่องบิน เรือ รถไฟฟ้า และรถยนต์ เพราะสามารถทนต่อความร้อนสูงและความเย็นที่ต่ำได้ดีนั้นเอง

          ประเภท ซิลิโคนยางฉนวนไฟฟ้า  (Silicone Rubber High Voltage Resistant) เช่น ยางซิลิโคนแผ่น (Sheets Silicone Rubber) , ยางโปรไฟล์ซิลิโคน (Silicone Profile Rubber) , ยางซิลิโคนท่อและสาย (Tubes & Hose Silicone Rubber)

คุณลักษณะเด่น FEATURES

- ถูกออกแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนฉนวนไฟฟ้า (High Voltage Resistant Silicone Rubber)
- คุณสมบัติการกระเด้งตัวของยางดี (Rebound Resilience)
- คุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงดี (Tensile Strength)
- คุณสมบัติทนต่อความเย็นต่ำ (Low Temperature Resistance)
- คุณสมบัติทนต่อความร้อนสูง (High Heat Resistance)

รายละเอียดการทดสอบ
Test Details
รหัสคุณสมบัติ
ID Materials
คุณสมบัติ
Materials
มาตราฐาน
Standard
HVR-40
HVR-50
HVR-60
HVR-70
สี :
Color :
ASTM E 1716
Transparent
ความถ่วงจำเพาะ :
Specific Gravity :
ASTM D 792
1.11
1.14
1.15
1.18
ความแข็ง :
Hardness :
ASTM D 2240
40
50
60
70
ความต้านทานแรงดึง :
Tensile Strength (MPa) :
ASTM D 412
10
9.5
9.5
9.5
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว :
Elongation at Break (%) :
ASTM D 412
650
450
350
200
ความต้านทานต่อการฉีกขาด : ASTM D 624 "B"
30
16
17
18
Tear Strength (kgf/cm) : ASTM D 624 "C" 35
40
41
42
การกระเด้งตัวของยาง :
Rebound Resilience (%) :
JIS K 6255
58
58
57
55
การหดตัวเชิงเส้น :
Linear Shrinkage (%) :
JIS K 6249 4.2
4.0
3.9
3.8
ความต้านทานไฟฟ้า :
Dielectric Strength(KV/mm) :
ASTM D 149
27
30
30
30

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

rubber-sheets
silicone-rubber-profile
silicone-rubber-tubes
Silicone Rubber Sheets
แผ่นยางซิลิโคน
Silicone Rubber Profile
โปรไฟล์ยางซิลิโคน
Silicone Rubber Tubes & Hose
สายและท่อยางซิลิโคน