About Us

          Silikon.biz เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางซิลิโคนชั้นนำของประเทศ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรเช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้งการให้ข้อมูลทางด้านสินค้าโดยผู้เชียวชาญ และฝ่ายเทคนิคเพื่อคอยให้คำแนะนำแก่ท่านเพื่อให้ท่านมั่นใจ เกี่ยวกับชิ้นงานซิลิโคนที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมของท่านได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งทางเรายังมีทีมพัฒนาสินค้า ร่วมถึงทีมตรวจสอบมาตรฐานการผลิต เพื่อมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับท่านมากที่สุด