ยางซิลิโคนการคืนตัวดี Low Compression Set Silicone Rubber


ยางซิลิโคนการคืนตัวดี Low Compression Set Silicone Rubber
รายละเอียด Description

ยางซิลิโคนเป็นที่นิยมใช้กันมากในการทำซีลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีลความร้อนที่สูง หรือซีลความเย็นที่ต่ำ
ซึ่งจะต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์การคืนตัวที่ดี ในยางซิลิโคนเกรดทั่วๆไปจะมีเปอร์เซ็นการคืนตัวอยู่ที่ 7-15% หลังใช้การทดสอบอบเป็นระยะเวลา 70 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียล โดยการทำ Post Curing ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าต้องการวัดค่า การคืนตัวของยางซิลิโคน และค่าจากการจัดตัวจากแรงอัด ของยางซิลิโคนที่อุณหภูมิในช่วงกว้าง แต่กับเกรดพิเศษ ยางซิลิโคนการคืนตัวดี (Low Compression Set Silicone Rubber) ที่มีการคืนตัวอยู่ที่ 5% เมื่อเปรียบเทียบกับยางประเภทอื่นหรือยางซิลิโคนเกรดทั่วๆไป ก็จะเห็นได้ว่า ค่าจากการจัดตัวจากแรงอัดของยางซิลิโคนเกรดพิเศษจะมีความต่ำกว่ายางอื่นได้ชัดเจนมาก สรุปยิ่งค่าการคืนตัวยิ่งต่ำยิ่งดี

          ประเภท ยางซิลิโคนการคืนตัวดี (Silicone Rubber Low Compression Set) เช่น ปะเก็นยางซิลิโคน (Silicone Rubber Gasket) , โอริงยางซิลิโคน (Silicone Rubber O-ring) , โซลิดยางซิลิโคน (Silicone Rubber Solid)

คุณลักษณะเด่น FEATURES

- ถูกออกแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนการคืนตัวดี (Low Compression Set Silicone Rubber)
- คุณสมบัติการกระเด้งตัวของยางดี (Rebound Resilience)
- คุณสมบัติการหดตัวเชิงเส้นดี (Linear Shrinkage)

รายละเอียดการทดสอบ
Test Details
รหัสคุณสมบัติ
ID Materials
คุณสมบัติ
Materials
มาตราฐาน
Standard
LCS-40
สี :
Color :
ASTM E 1716
Transparent
ความถ่วงจำเพาะ :
Specific Gravity :
ASTM D 792
1.10
ความแข็ง :
Hardness :
ASTM D 2240
40
ความต้านทานแรงดึง :
Tensile Strength (MPa) :
ASTM D 412
5
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว :
Elongation at Break :
ASTM D 412
280
ความต้านทานต่อการฉีกขาด :
Tear Strength (kgf/cm) :
ASTM D 624 "B"
10.6
การกระเด้งตัวของยาง :
Rebound Resilience (%) :
JIS K 6255 78
เปอร์เซ็นต์การคืนตัว :
Compression Set (%) :
ASTM D395
5
การหดตัวเชิงเส้น
Linear Shrinkage (%) :
JIS K 6249 4
ความต้านทานไฟฟ้า
Dielectric Strength (KV/mm)
ASTM D149
26

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone-rubber-gasket
silicone-rubber-solid
rubber-sheets
Silicone Rubber Gasket
ปะเก็นยางซิลิโคน
Silicone Rubber Solid
โซลิดยางซิลิโคน
Silicone Rubber Sheets
แผ่นยางซิลิโคน