ยางซิลิโคนทนต่อแรงดึง High Tensile Strength Silicone Rubber


ยางซิลิโคนทนต่อแรงดึง High Tensile Strength Silicone Rubber
รายละเอียด Description

ซิลิโคน ที่ไม่ได้มีการเติมสารอะไรเลย จะมีค่าความต้านทางต่อแรงดึงที่ต่ำมาก หรือเข้าใจง่ายๆว่าสามารถดึงแล้ว
ฉีกขาดได้ง่าย โดยประมาณ 0.5 mpa แต่เมื่อเราได้เติมใส่สารชิลิคาที่ละเอียดลงไปแล้ว ความต้านทานต่อแรงดึง จะสูงขึ้นเป็น 9-11 mpa เมื่อเปรียบเทียบกับยางซิลิโคนเกรดทั่วๆไปความความต้านทานต่อแรงดึงฉีกขาดอยู่ที่ 6-8 mpa ซึ่งก็สูงกว่ามาก ยางซิลิโคนทนต่อแรงดึง เกรดพิเศษ Silicone Rubber High Tensile Strength นิยมนำไปใช้ในงานประเภทเพื่อรับแรงกระแทกต่างๆ เพราะจะมีความต้านทานต่อแรงดึงหรือฉีกขาดมากกกว่าเกรดทั่วๆไป

          ยางซิลิโคนทนต่อแรงดึง (Silicone Rubber High Tensile Strength) เช่น ยางซิลิโคนโซลิด (Solid Silicone Rubber) , ซิลิโคนยางโปรไฟล์ (Profile Rubber Silicone) , ยางซิลิโคนปะเก็น (Gasket Silicone Rubber) , ท่อและสายยางซิลิโคน (Silicone Rubber Tubes & Hose)

คุณลักษณะเด่น FEATURES

- ถูกออกแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนทนต่อแรงดึง (High Tensile Strength Silicone Rubber)
- คุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงดี (Tensile Strength)
- คุณสมบัติการยืดตัวดี (Elogation at Break)
- คุณสมบัติการกระเด้งตัวของยางดี (Rebound Resilience)

รายละเอียดการทดสอบ
Test Details
รหัสคุณสมบัติ
ID Materials
คุณสมบัติ
Materials
มาตราฐาน
Standard
HTS-40
HTS-50
HTS-70
สี :
Color :
ASTM E 1716
Transparent
ความถ่วงจำเพาะ :
Specific Gravity :
ASTM D 792
1.11
1.15
1.21
ความแข็ง :
Hardness :
ASTM D 2240
40
50
70
ความต้านทานแรงดึง :
Tensile Strength (MPa) :
ASTM D 412
9.5
11
10
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว :
Elongation at Break :
ASTM D 412
700
650
450
ความต้านทานต่อการฉีกขาด :
Tear Strength (kgf/cm) :
ASTM D 624 "B"
38
39
40
การกระเด้งตัวของยาง :
Rebound Resilience (%) :
JIS K 6255 50 50 45
เปอร์เซ็นต์การคืนตัว :
Compression Set (%) :
ASTM D395
45
45
50
ความต้านทานไฟฟ้า :
Dielectric Strength (KV/mm) :
ASTM D 149
20
20
20
ความคงที่ของไฟฟ้า:
Dielectric Constant (1KHz) :
ASTM 150
2.9
2.9
2.9
สัมผัสอาหาร :
Food Contact :
FDA
YES
YES
YES

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone-rubber-solid
silicone-rubber-gasket
silicone-rubber-tubes
Silicone Rubber Solid
โซลิดยางซิลิโคน
Silicone Rubber Gasket
ปะเก็นยางซิลิโคน
Silicone Rubber Tubes & Hose
สายและท่อยางซิลิโคน