ยางซิลิโคน 2 วัตถุดิบ Silicone Rubber Co-Extrusions


ยางซิลิโคน 2 วัตถุดิบ Silicone Rubber Co-Extrusions
รายละเอียด Description

การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการ (Co-Extrusions) คือการที่จะนำตัวยางสองชนิดมาผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชั่น
(Extrusions) ให้มีลักษณะประสมกันระหว่างสองเนื้อหรือเรียกง่ายๆ ว่าการผสมเนื้อยางซิลิโคนแบบ 2 เนื้อในชิ้นงานตัวเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นเนื้อด้านบนเป็นโซลิกเนื้อด่านล่างเป็นยางชนิดฟองน้ำ หรือเนื้อด้านบนเป็นยางชนิดฟองน้ำสีน้ำเงินเนื้อด้านล่างเป็นยางฟองน้ำสีแดง หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้นและเหมาะสมกับการนำชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น ซิลิโคนขอบประตูรถยนต์ (Silicone Door Seal) ซิลิโคนซีลตู้อบ (Silicone Oven Seals)  ซิลิโคนซีลตู้แช่แข็ง  (Silicone Seal Freezer)  หรือชิ้นงานชนิดอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ

ซิลิโคนยาง2วัตถุดิบ (Co-Extrusions Rubber Silicone) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได่แก่

- อุตสาหกรรมการบิน (Aircraft Industry) เช่น ซีลทนความเย็น ท่อและสายยางซิลิโคน
- อุตสาหกรรมทางทะเล (Marine Industry) เช่น ซีลทนความเย็น ท่อและสายยางซิลิโคน

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone rubber seals
Freezer Selas silicone rubber
silicone-rubber-tubes
Oven Seals Silicone Rubber
ซีลตู้อบยางซิลิโคน
Freezer Seals Silicone Rubber
ซีลตู้แช่แข็งยางซิลิโคน
Tubes Silicone Rubber
ท่อยางซิลิโคน