ยางซิลิโคนต่อมุม Silicone Rubber Joint


ยางซิลิโคนต่อมุม Silicone Rubber Joint
รายละเอียด Description

กระบวนการ joint คือกระบวนการที่นำเอางานที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องเอกซ์ทรูชั่นจากนั้นนำมาทำการต่อเข้ามุมโดยใช้
เครื่องจักรตามรูปแบบต่างๆ เช่นซีลสี่เหลี่ยม (Rectangular Seal) ซีลสามเหลี่ยม (Seal Triangle) ซีลวงกลม (Circle Seal) หรือตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำชิ้นงานไปทำเป็นซีลซิลิโคนตู้อบ (Seal Silicone Oven) ซีลซิลิโคนตู้แช่แข็ง (Silicone Seals Freezer ) ซิลิโคนฟองน้ำเข้ามุม (Sponge Corner) หรือตามรูปแบบที่ท่านต้องการ

ซิลิโคนยางต่อมุม (Joint Rubber Silicone) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได่แก่

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Industry) เช่น ซีลกันรั่วเครื่องอบนมวัว
- อุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้าง (Building & Construciton Industry) เช่น ซีลประตู ซีลกระจก

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone rubber profile
silicone-rubber-tubes
Sponge Silicone Rubber
ยางซิลิโคนฟองน้ำ
Profile Silicone Rubber
ยางซิลิโคนโปรไฟล์
Tubes & Hose Silicone Rubber
ท่อและสายยางซิลิโคน