ยางซิลิโคนความแข็งต่ำพิเศษ Special Low Hardness Silicone Rubber


ยางซิลิโคนความแข็งต่ำพิเศษ Special Low Hardness Silicone Rubber
รายละเอียด Description

ยางซิลิโคนที่มี hardness ที่ต่ำเนื้อยางจะมีความนิ่มและการยืดหยุ่นที่สูง  จะขอยกตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจตรงกันนะ
เทียบรหัสสินค้า LHS-5 และ LH-20
LHS-5 ความยืดตัวจะเท่ากับ 1100
LH-20 ความยืดตัวจะเท่ากับ 600
ถ้าสินค้าที่คุณต้องสั่งซื้อ มีขนาด 1 นิ้ว
LHS-5 จะสามารถยืดได้ 11 นิ้ว
LH-20 จะสามารถยืดได้ 6 นิ้ว
จึงทำให้ยางซิลิโคนคุณสมบัติพิเศษประเภท Special Low Hardness เป็นที่เหมาะสมที่จะใช้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น ลูกบอลสำหรับบริหารนิ้ว , อุตสาหกรรมอาหารทางด้านอาหาร เช่น ยางสำหรับถอนขนไก่ หรือ อุตสาหกรรมทั่วๆไป เช่น สายรัดต่างๆ เช่นหมวกว่ายน้ำ เป็นต้น

          ประเภท ยางซิลิโคนความแข็งต่ำ (Silicone Rubber Low Hardness) เช่น ยางโซลิดซิลิโคน (Silicone Solid Rubber) , ซิลิโคนยางแผ่น (Sheets Rubber Silicone) , ยางซิลิโคนปะเก็น (Gasket Silicone Rubber)

คุณลักษณะเด่น FEATURES

- ถูกออกแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนความแข็งต่ำพิเศษ (Special Low Hardness Silicone Rubber)
- สามารถผลิตงานขึ้นรูปได้ดี (Mouldings) 
- คุณสมบัติการยืดตัวดี (Elogation at Break)

รายละเอียดการทดสอบ
Test Details
รหัสคุณสมบัติ
ID Materials
คุณสมบัติ
Materials
มาตราฐาน
Standard
SLH-5
SLH-10
SLH-20
LH-20
สี :
Color :
ASTM E 1716
Translucent
ความถ่วงจำเพาะ :
Specific Gravity :
ASTM D 792
1.01
1.01
1.06
1.04
ความแข็ง :
Hardness :
ASTM D 2240
5
10
20
20
ความต้านทานแรงดึง :
Tensile Strength (MPa) :
ASTM D 412
2.5
4
5.5
5.5
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว :
Elongation at Break (%) :
ASTM D 412
1100
1000
950
600
ความต้านทานต่อการฉีกขาด : ASTM D 624 "B"
4
4
12
8
Tear Strength (kgf/cm) : ASTM D 624 "C" 7
10
25
10
เปอร์เซ็นต์การคืนตัว :
Compression Set (%) :
ASTM D 395
47
22
18
25
การหดตัวเชิงเส้น :
Linear Shrinkage (%) :
JIS K 6249 4.4
4.2
4.3
4.3

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone-rubber-gasket
silicone-rubber-solid
rubber-sheets
Silicone Rubber Gasket
ปะเก็นยางซิลิโคน
Silicone Rubber Solid
โซลิดยางซิลิโคน
Silicone Rubber Sheets
แผ่นยางซิลิโคน