ยางซิลิโคนความแข็งสูง High Hardness Silicone Rubber


ยางซิลิโคนความแข็งสูง High Hardness Silicone Rubber
รายละเอียด Description

ยางซิลิโคนที่ค่าความแข็งที่สูงจะทำให้ค่าต้านทานแรงดึงฉีกขาดได้ดีกว่ายางซิลิโคนเกรดทั่วๆไป จากรหัสสินค้า
HH-90(T) มีค่า Tensile Strength เป็น 8.5 และ HH-90 มีค่า Tensile Strength 9.5 แต่ถ้าพื้นฐานทั่วๆไปจะอยู่ที่ 6 - 7 และมีค่าการคืนตัวของซิลิโคนที่ดีอีกด้วย 12 และ 16 แต่ถ้าเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐานมากกว่า 20 เปอร์เซ็น เหมาะกับงานที่รับแรงกระแทกค่อนข้างมาก

          ประเภท ยางซิลิโคนความแข็งสูง (Silicone Rubber High Hardness) เช่น ปะเก็นยางซิลิโคน (Silicone Rubber Gasket) , ยางซิลิโคนแผ่น (Sheets Silicone Rubber) , ซิลิโคนยางโซลิด (Solid Rubber Silicone)

คุณลักษณะเด่น FEATURES

- ถูกออกแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนความแข็งสูง (High Hardness Silicone Rubber)
- สามารถผลิตงานขึ้นรูปได้ดี (Mouldings)
- คุณสมบัติการคืนตัวดี (Compression Set)
- คุณสมบัติความต้านทานแรงดึงดี (Tensile Strength)

รายละเอียดการทดสอบ
Test Details
รหัสคุณสมบัติ
ID Materials
คุณสมบัติ
Materials
มาตราฐาน
Standard
HH-90(T)
HH-90
สี :
Color :
ASTM E 1716
Translucent
Transparent
ความถ่วงจำเพาะ :
Specific Gravity :
ASTM D 792
1.24
1.25
ความแข็ง :
Hardness :
ASTM D 2240
90
90
ความต้านทานแรงดึง :
Tensile Strength (MPa) :
ASTM D 412
8.5
9.5
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว :
Elongation at Break (%) :
ASTM D 412
150
100
ความต้านทานต่อการฉีกขาด : ASTM D 624 "B"
12
13
Tear Strength (kgf/cm) : ASTM D 624 "C" 30 35
เปอร์เซ็นต์การคืนตัว :
Compression Set (%) :
ASTM D 395
12
16
การกระเด้งตัวของยาง :
Rebound Resilience (%) :
ASTM D 149
50
50
การหดตัวเชิงเส้น :
Linear Shrinkage (%) :
ASTM 150
3.6
3.8

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone-rubber-gasket
silicone-rubber-solid
rubber-sheets
Silicone Rubber Gasket
ปะเก็นยางซิลิโคน
Silicone Rubber Solid
โซลิดยางซิลิโคน
Silicone Rubber Sheets
แผ่นยางซิลิโคน