ยางซิลิโคนเอกซ์ทรูชั่น Silicone Rubber Extrusions


ยางซิลิโคนเอกซ์ทรูชั่น Silicone Rubber Extrusions
รายละเอียด Description 

การขึ้นรูปชิ้นงานซิลิโคนด้วยวิธีการแบบเอกซ์ทรูชั่น หมายถึงกระบวนการ การขึ้นรูปด้วยเครื่องเอกซ์ทรูชั่น
เพื่อให้ได้รูปแบบตามชิ้นงานที่ต้องการ เช่น ผลิตเป็นชิ้นงานซิลิโคนโอริงเส้น (O-Ring Cord) ชิ้นงานซิลิโคนชนิดโปรไฟล์ (Profiles) ยางฟองน้ำ (Rubber Sponge)หรือผลิตตามรูปแบบต่างๆตามที่ท่านต้องการ ซึ่งวิธีการขึ้นรูปโดยวิธีเอกซ์ทรูชั่นนั้นจะใช้กระบวนการใส่วัตถุดิบที่ผสมแล้วนำไปใส่เครื่องเอกซ์ทรูชั่น จากนั้นสกรูก็จะหมุนเพื่อดันวัตถุดิบยางซิลิโคนออกจากดาย (Die) จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการทำให้ยางคงรูป (Vulcanization)  จนเกิดเป็นรูปร่างชิ้นงานซิลิโคนขึ้น โดยทั่วไปการขึ้นรูปด้วยวิธีการเอกซ์ทรูชั่นมักจะนิยมใช้กันอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยางซิลิโคนเพื่อที่จะนำไปใช้ เป็นยางซิลิโคนขอบกระจก (Silicone Mirror's Edge) ยางซิลิโคนขอบประตู (Silicone door) ยางซิลิโคนสำหรับ ผลิตซีลตู้อบ (Oven seals) ยางซิลิโคนสำหรับผลิตเป็นซีลตู้แช่แข็ง (Seal Freezer) และอื่นๆ

เอกซ์ทรูชั่นยางซิลิโคน (Silicone Rubber Extrusions) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได่แก่

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Industry) เช่น ซีลสัมผัสอาหาร ซีลทนความร้อน
- อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Medical Industry) เช่น ท่อยางหรือสายยาง
- อุตสาหกรรมการบิน (Aircraft Industry) เช่น ซีลทนความเย็น

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone rubber seals
silicone-rubber-tubes
Sponge Silicone Rubber
ยางซิลิโคนฟองน้ำ
Oven Seals Silicone Rubber
ซีลตู้อบยางซิลิโคน
Tubes Silicone Rubber
ท่อยางซิลิโคน