ยางซิลิโคนสีใส Transparent Silicone Rubber


ยางซิลิโคนสีใส Transparent  Silicone Rubber 

รายละเอียด Description

กระบวนการผลิตยางซิลิโคน ชนิดสีใสจะใช้กระบวนการในการผลิตด้วยวิธีการขึ้นรูปออกมาเพื่อเป็นชิ้นงาน
จากนั้นจึงนำเนื้อยางที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาอัดลงไปที่เบ้าพิมพ์จากนั้นจะได้ชิ้นงานตามต้องการ และส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในอุสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบเป็นปะเก็น (Gasket) ซีลในอุสาหกรรมด้านยานยนต์ (Automotive Industry)  ใช้เป็นหมวกหัวเทียน (Spark plug cap) ลูกกลิ้งในอุตสาหกรรมการพิมพ์  (Roller Printing Industry) อีกทั้งแผ่นยางซิลิโคน (Silicone Rubber Sheet) ยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยป้องกันความร้อน ในกระบวนการผลิตอาหาร หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ (Package) เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย แผ่นซิลิโคนเพื่อป้องกันความร้อน (Silicone Thermal Protection) เนื่องจากคุณสมบัติเด่นของยางซิลิโคนนั้นมีความใส สวยงามรวมถึงไม่มีกลิ่นที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแต่อย่างใด ดังนั้นอุตสาหกรรมทางการแพทย์จึงไว้วางใจนำยางซิลิโคนไปประกอบเป็นชิ้นส่วนของเครื่องมือแพทย์  (Medical Instruments) นำไปใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Medical Industry) อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Food Industry)

สีใสยางซิลิโคน (Silicone Rubber Transparent) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได่แก่

- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Industry) เช่น ท่อยางสัมผัสอาหาร
- อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Medical Industry) เช่น ท่อยางหรือสายยางทางการแพทย์

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone-rubber-gasket
silicone-rubber-solid
silicone-rubber-tubes
Silicone Rubber Gasket
ปะเก็นยางซิลิโคน
Solid Silicone Rubber
ยางซิลิโคนโซลิด
Tubes Silicone Rubber
ท่อยางซิลิโคน