พลาสติกติดยางซิลิโคน Silicone Rubber To Plastic Bonding


พลาสติกติดยางซิลิโคน Silicone Rubber To Plastic Bonding
รายละเอียด Description 

กระบวนการผลิตยางซิลิโคนติดพลาสติกคือการใช้กระบวนการผลิตในรูปแบบ (Mouldings) โดยการขึ้นรูปชิ้นงาน
ตัวพลาสติกก่อนจากนั้นนำชิ้นงานพลาสติกมาติดเข้ากับชิ้นงานตัวยางชนิดซิลิโคน เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับปิดหม้อต้มในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หรือเพื่อใช้สำหรับเป็นตัวช่วยในการยึดการล็อกหรือป้องกันการรั่วซึมต่างๆ หรือใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชิ้นงานเพื่อความคงทนมากขึ้นของตัวสินค้า ส่วนมากยางซิลิโคนชนิดนี้จะนิยมนำไปใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเครื่องจักร หรือส่วนประกอบอื่นๆในวงการอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

ซิลิโคนยางติดพลาสติก (To Plastic Bonding Rubber Silicone) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได่แก่

- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร (Machinery Manufacturing Industry) เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรด้านอาหาร

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone rubber profile
silicone-rubber-solid
silicone-rubber-gasket
Profile Silicone Rubber
ยางซิลิโคนโปรไฟล์
Solid Silicone Rubber
ยางซิลิโคนโซลิด
Silicone Rubber Gasket
ปะเก็นยางซิลิโคน