เหล็กติดยางซิลิโคนติดเหล็ก Silicone Rubber To Steel Bonding


เหล็กติดยางซิลิโคนติดเหล็ก Silicone Rubber To Steel Bonding
รายละเอียด Description

กระบวนการผลิตชิ้นงานแบบติดเหล็กจะต้องใช้กระบวนการผลิตรูปแบบแบบกึ่งฉีด (Transfer Mould) โดยการนำ
เอาชิ้นงานที่เป็นเหล็กวางยึดในช่องของเบ้าพิมพ์และจากนั้นจึงใช้วิธีการฉีดยางซิลิโคนให้เชื่อมติดกับโลหะ เช่นตัวอย่างสินค้าชิ้นงานยางซิลิโคนติดเหล็ก เช่น บู้ชซิลิโคนติดเหล็ก (Bush Silicone Metal Bonding) ซิลิโคนติดอลูมิเนียม (Silicone Aluminum Bonding) ไดอะแฟรมซิลิโคนติดเหล็ก (Diaphragm Silicone Metal Bonding) และส่วนมากยางชนิดซิลิโคนมักจะนิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ซิลิโคนยางติดเหล็ก (To Steel Bonding Rubber Silicone) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได่แก่

- อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร (Machinery Manufacturing Industry) เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรทางการแพทย์

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone rubber profile
silicone-rubber-solid
silicone-rubber-gasket
Profile Silicone Rubber
ยางซิลิโคนโปรไฟล์
Solid Silicone Rubber
ยางซิลิโคนโซลิด
Silicone Rubber Gasket
ปะเก็นยางซิลิโคน