ยางซิลิโคนทนไอน้ำ Steam Resistance Silicone Rubber


ยางซิลิโคนทนไอน้ำ Steam Resistance Silicone Rubber
รายละเอียด Description

ยางซิลิโคนเกรดทั่วๆ ไป ไม่สามารถทนต่อไอน้ำได้ แต่เหตุผลที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เลือกใช้ซิลิโคน เพราะ
ต้องการยางที่สามารถทนต่ออุณหภูมิร้อนที่สูงได้ , อุณหภูมิเย็นที่ต่ำได้ หรืออีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องเลือกใช้ ยางซิลิโคนเพราะโดยคุณสมบัติพื้นฐานคือสามารถสัมผัสอาหารได้ (Food Grade) ซึ่งยางประเภทอื่นๆ ไม่มีความสามารถในด้านนี้ แต่ด้วยเกรดพิเศษจึงได้พัฒนา ยางซิลิโคนมีความสามารถที่จะทนต่อไอน้ำได้ (Steam Resistance Silicone Rubber)ในระดับที่สูงซึ่งจะเหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหม้อต้มน้ำที่ใช้ของเหลวลอยตัวกลายเป็นไอน้ำและความร้อนสูงและน้ำเดือด ซึ่งคุณสมบัติของยางชนิดซิลิโคนจะสามารถทนต่อสภาวะดังกล่าวได้ดี เหมาะสมที่จะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หม้อหุงข้าวอบไอน้ำที่ต้องทนต่อสภาวะความร้อนแรงดันไอน้ำสูงเป็นระยะเวลาที่ ยาวนาน การนำมาผลิตเป็น ปะเก็น,ซีล,โอริงสำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่ต้องต้มเป็นระยะเวลานาน มีไอน้ำแรงดันสูง

          ประเภท ยางซิลิโคนทนไอน้ำ (Silicone Rubber Steam Resistance) เช่น ยางซิลิโคนฟองน้ำ (Sponge Silicone Rubber) , ยางโปรไฟล์ซิลิโคน (Silicone Profile Rubber) , ยางซิลิโคนโซลิด (Solid Silicone Rubber) , ยางซีลตู้อบซิลิโคน (Silicone Oven Seals Rubber)
 
คุณลักษณะเด่น FEATURES

- ถูกออกแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนทนไอน้ำ (Steam Resistance Silicone Rubber)
- สามารถผลิตงานขึ้นรูปได้ดี (Mouldings)
- คุณสมบัติการคืนตัวดี (Compression Set)
- คุณสมบัติความต้านทานต่อแรงดึงดี (Tensile Strength)

รายละเอียดการทดสอบ
Test Details
รหัสคุณสมบัติ
ID Materials
คุณสมบัติ
Materials
มาตราฐาน
Standard
SR-50
SR-60
SR-70
สี :
Color :
ASTM E 1716
Transparent
ความถ่วงจำเพาะ :
Specific Gravity :
ASTM D 792
1.13
1.15
1.18
ความแข็ง :
Hardness :
ASTM D 2240
50
60
70
ความต้านทานแรงดึง :
Tensile Strength (MPa) :
ASTM D 412
10
10
10
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว :
Elongation at Break (%):
ASTM D 412
400
350
300
ความต้านทานต่อการฉีกขาด : ASTM D 624 "B"
15
14
15
Tear Strength (kgf/cm) : ASTM D 624 "C" 29 32 30
การกระเด้งตัวของยาง :
Rebound Resilience (%) :
JIS K 6255
65
65
60
เปอร์เซ็นต์การคืนตัว :
Compression Set (%) :
ASTM D 395
12
10
10
การหดตัวเชิงเส้น :
Linear Shirinkage (%) :
ASTM 150
4
4
3.9

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน
 
silicone-rubber-seals
silicone-rubber-solid
Silicone Rubber Sponge
ฟองน้ำยางซิลิโคน
Silicone Rubber Oven Seals
ซีลตู้อบยางซิลิโคน
Silicone Rubber Solid
โซลิดยางซิลิโคน