ยางซิลิโคนสี Color Silicone Rubber


ยางซิลิโคนสี Color  Silicone Rubber 
รายละเอียด Description 

กระบวนการในการผลิตชิ้นงานซิลิโคนที่มีสีสันสวยงามนั้นจะเริ่มจากการนำเอาวัตถุดิบยางซิลิโคนรวมถึงการนำสีที่
มีลักษณะความปลอดภัยเกรดที่ใช้ในการผลิตซิลิโคนมาทำการประสมรวมกันในขั้นตอน (Mixing) จากนั้นนำยางซิลิโคนที่ได้มาเตรียมผลิตในขั้นตอนต่อไปเช่นกระบวนการ Mouldings หรือ Extrusions จนได้เป็นชิ้นงานซิลิโคนตามสีสันที่ต้องการ เช่น ยางซิลิโคนโปรไฟล์ (Profile Silicone Rubber) ชิ้นงานสายรัดท่อ (Silicone Hose lines) โอริง (O-Rings) ซีลตู้อบ (Seal Oven) ซีลตู้แช่แข็ง (Seal  Freezer) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน เครื่องมืออุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Medical Industry) อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Food Industry)

ซิลิโคนยางสี (Color Rubber Silicone) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได่แก่

- อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) เช่น สายรัดท่อ
- อุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Medical Industry) เช่นผลิตภัณฑ์เด็ก
- อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Device Industry) เช่น ซีลทนความเย็น

ตัวอย่างสินค้าและการใช้งาน

silicone rubber profile
silicone-rubber-solid
silicone-rubber-gasket
Profile Silicone Rubber
ยางซิลิโคนโปรไฟล์
Solid Silicone Rubber
ยางซิลิโคนโซลิด
Silicone Rubber Gasket
ปะเก็นยางซิลิโคน